Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 10.03.2014

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστότοπου

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστότοπου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim (εφεξής καλούμενη η «Amway») χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ή λαμβάνει από τους επισκέπτες (οι «Επισκέπτες») του παρόντος ιστότοπου (ο «Ιστότοπος»). Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο δύναται να συλλέξουμε ή να λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα είδη των προσωπικών δεδομένων που δύναται να συλλέξουμε, τον τρόπο χρήσης, κοινής χρήσης και προστασίας των εν λόγω δεδομένων, τη χρονική διάρκεια τήρησης των εν λόγω δεδομένων, τα δικαιώματά σας, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας με εμάς σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Με ποιον τρόπο είναι δυνατό να συλλέξουμε ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς

Η Amway δύναται να συλλέξει ή να λάβει τα προσωπικά σας δεδομένα από εσάς μέσω της χρήσης του Ιστότοπου με διάφορους τρόπους.

Είναι δυνατό να επιλέξετε να μας υποβάλετε τα προσωπικά σας δεδομένα και άλλες πληροφορίες μέσω διάφορων διαύλων επικοινωνίας που διατίθενται στην του Ιστότοπου, π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Amway, αριθμοί τηλεφώνου ή ηλεκτρονικές φόρμες.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες που συλλέγουν ορισμένες πληροφορίες χρήσης του Ιστότοπου κατά την πρόσβαση, την προβολή και τη χρήση του Ιστότοπου. Το cookie είναι αρχείο δεδομένων τοποθετημένο σε υπολογιστή ή σε κινητή συσκευή, όταν χρησιμοποιείται για την επίσκεψη σε ιστότοπους. Δεν παρέχουμε τη δυνατότητα σε τρίτα μέρη να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας. Τα ακόλουθα cookies δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και κατά κανόνα χρησιμοποιούνται για την παροχή, τη συντήρηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Δεν προβαίνουμε στην τοποθέτηση των εν λόγω cookies χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Όνομα cookie Σκοπός
Google Analytics Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση εκ μέρους των επισκεπτών των ιστότοπών μας. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτών των cookies είναι ανώνυμα και δεν αφορούν σε συγκεκριμένο χρήστη. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, την τοποθεσία προέλευσης των επισκεπτών και τις σελίδες που επισκέφτηκαν.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (π.χ. στις λειτουργίες «Προτιμήσεις» ή «Επιλογές Internet» του προγράμματος περιήγησής σας). Να θυμάστε, ωστόσο, ότι ορισμένα χαρακτηριστικά του Ιστότοπου ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά, αν απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης ή διαγραφής των cookies, επισκεφτείτε την ιστοσελίδαhttp://www.allaboutcookies.org/

 

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που μπορούμε να συλλέξουμε

Μέσω των cookies που παρατίθενται ανωτέρω στην παράγραφο «Με ποιον τρόπο μπορούμε να συλλέξουμε ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς», ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, τη διεύθυνση IP, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα.

Επιπροσθέτως, μέσω των διαύλων επικοινωνίας που διατίθενται στην ιστοσελίδα, ενδέχεται να συλλέξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ. Μπορείτε, επίσης, να παρέχετε εθελοντικά άλλα δεδομένα που σας αφορούν σε σχέση με τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας. Σας ενθαρρύνουμε, ωστόσο, να μην παρέχετε περισσότερα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν από ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε κατάλληλες απαντήσεις στις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

 

Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να: (i) απαντήσουμε στα σχόλια ή τις ερωτήσεις σας, (ii) βελτιώσουμε τον Ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της εμπειρίας του χρήστη και (iii) να διαγνώσουμε τα προβλήματα στους διακομιστές μας. Αν επιλέξετε να μην παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις παραπάνω υπηρεσίες.

 

Με ποιον τρόπο μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Amway δεν πωλεί, εκμισθώνει ή εμπορεύεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Amway δύναται να πραγματοποιήσει κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μόνο με:

  • φορείς εντός του ομίλου Amway, στους οποίους είναι εύλογα απαραίτητο ή επιθυμητό για την Amway να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα, και
  • κυβερνητικές αρχές ή άλλα τρίτα μέρη, αν επιβάλλεται από το νόμο ή καθίσταται εύλογα απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειας άλλων ή ημών των ιδίων.

 

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Μπορούμε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς σε άλλες θυγατρικές εταιρείες ή άλλες οντότητες της μητρικής εταιρείας Alticor Inc της Amway. Μερικές από αυτές ενδέχεται να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός της χώρας στην οποία αρχικά συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Οι νόμοι των εν λόγω χωρών ενδέχεται να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων με αυτό της χώρας στην οποία αρχικά παρασχέθηκαν τα δεδομένα. Όταν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες χώρες, θα προστατεύουμε τα εν λόγω δεδομένα όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, η μητρική εταιρεία Alticor, Inc της Amway είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων Safe Harbor, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελβετία όσον αφορά στη συλλογή, την αποθήκευση, τη χρήση, τη διαβίβαση και άλλη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή την Ελβετία στις ΗΠΑ. Αυτό το πρόγραμμα αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ' αριθμό 2000/520/EC απόφασή της καθώς προβλέπει επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Safe Harbor της Amway στην ιστοσελίδα personenbezogener Daten gewährleistet. Weitere Informationen finden Sie in den Safe Harbor-Datenschutzrichtlinien von Alticor unter http://www.alticor.com/PrivacyPolicy.aspx Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://amway-europe.com/default.asp?zone=AboutAmway&lan=it&num=1

 

Με ποιον τρόπο προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Διατηρούμε κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις ασφάλειας, σχεδιασμένες για να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε από τυχαία, παράνομη ή μη εγκεκριμένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση.

 

Πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα καθίσταται αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέγουμε τα δεδομένα (βλέπε ανωτέρω στην παράγραφο «Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε»), εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο.

 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο Ιστότοπος δύναται να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους που διατηρούνται από τρίτα μέρη, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι διαφορετικές από τις δικές μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τέτοια τρίτα μέρη. Σας συνιστούμε να διαβάζετε τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων όλων των ιστότοπων τρίτων μερών, πριν χρησιμοποιήσετε τους εν λόγω ιστότοπους ή υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες στους εν λόγω ιστότοπους ή μέσω των εν λόγω ιστότοπων.

 

Ενημερώσεις στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστότοπου

Η Amway διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστότοπου οποτεδήποτε. Αν τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστότοπου, θα ενημερώσουμε την ημερομηνία έναρξης ισχύος και οι εν λόγω αλλαγές θα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστότοπου τακτικά.

 

Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματά σας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δύναται να περιλαμβάνουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς, το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη φραγή τέτοιων προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένες ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων. Για να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, πρέπει να το ζητήσετε εγγράφως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας μας που αναφέρονται κατωτέρω.

 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστότοπου, αν θέλετε να ενημερώσετε στοιχεία που έχουμε για εσάς ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με απστολή e-mail στη διεύθυνση της τοπικής σας θυγατρικής εταιρείας info_ger@amway.com Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε γραπτώς στη διεύθυνση: Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Γερμανία.