Resmi web sitesine hoş geldiniz.

Web Sitesi Kullanım Koşulları

Web sitesine erişim ve web sitesinin kullanımı (bundan sonra “Web Sitesi”) ve Web Sitesi’nde mevcut bilgi, materyaller, ürünler ve hizmetler bu kullanım koşullarına tabidir (“Web Sitesi Kullanım Koşulları”).

Ayrıca, Amway Serbest Girişimcileri (ASG’ler) veya Üyeler’e Amway İş Kuralları ve Politikaları ve herhangi bir mal veya hizmet satın alınmasında “Amway Satın Alma Kural ve Koşulları” uygulanır.

Web Sitesi Kullanım Koşulları zaman zaman güncellenebilir. Güncellenen yeni versiyonlar Web Sitesi’nde yayımlanacaktır ve yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Web Sitesi’ni kullanırken Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın güncellenip güncellenmediğini veya değiştirilip değiştirilmediğini düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir.

Web Sitesi; Amway, Amway İş Fırsatı, Amway Ürün ve Hizmetleri hakkında bilgi sağlamaktadır.Bu site Türkiye içinde kullanım için tasarlanmıştır ve Türk kanunlarına tabidir. Web Sitesi’nin başka ülkelerden kullanımından dolayı hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir.

İlgili bölüme doğrudan gitmek için aşağıdaki bağlantıları tıklayın:

  1. Amway’in Gizlilik Bildirimi ve Politikaları
  2. Telif Hakkı ve Web Sitesi Materyallerinin Kullanımı
  3. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar
  4. Diğer Web Sitelerinden Web Sitesi’ne Bağlantılar
  5. Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi
  6. Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın İhlal Edilmesi Nedeniyle Amway Web Sitesi’ne Erişimin Sınırlandırılması veya Engellenmesi
  7. Bölünebilirlik Maddesi
  8. Hukukun, Görevin ve Yetkinin Seçimi

 

1. Amway’in Gizlilik Bildirimi ve Politikaları

Amway Web Sitesi’ni kullanırken Amway’e sağlanmış bütün kişisel veriler Amway’in Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak ele alınacaktır. Web Sitesi’ni kullanırken Amway’a sağlanmış bütün bilgiler doğru, tam ve güncel olmalıdır. Sağlanan bilgilerin yanlış, eksik veya eski olduğuna inanmamızı gerektiren nedenler var ise, Web Sitesi’ne erişim sınırlandırılabilir veya engellenebilir.

2. Telif Hakkı ve Web Sitesi Materyallerinin Kullanımı

Web Sitesi ve Web Sitesi’nde mevcut bulunan materyaller, telif hakları, ticaret ünvanları, “Amway” ismi ve Amway logosu da dahil ticari markaları da kapsayan fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır ve Amway’e aittir veya bu tarz hakların sahiplerinden lisans veya izin alınarak Amway tarafından kullanılmaktadır. Bu tarz fikri mülkiyet haklarıyla korunan materyallere tasarım, plan, görüntü, görünüş, grafikler, fotoğraflar, şekiller, makaleler, hikâyeler ve Web Sitesi’nde mevcut olan diğer materyaller (toplu olarak, “Web Sitesi Materyalleri”) dahildir. Web Sitesi Materyalleri sadece Amway’in önceden yazılı izni ile çoğaltılabilir, dağıtılabilir, yayımlanabilir veya umuma arz edilebilir. Bu kurala istisna olarak, Web Sitesi Materyalleri’nin üçüncü kişilere ifşa edilmesi durumunda, Materyallerin değiştirilmemiş ve bilginin kaynağı belirtilmiş olması kaydıyla, Amway ASG’lere sadece ASG işlerini yürütmeleri amacıyla kullanmak için Web Sitesi Materyalleri’nin yükleyerek, depolayarak, yazdırarak, kopyalayarak, paylaşarak ve sergileyerek, sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir yetki vermektedir. Eğer Web Sitesi Materyallerinin kullanımına ilişkin ek sorularınız olursa, lütfen bizimle. Fesih halinde, ASG’ler kayıtlı, yazdırılmış veya kopyalanmış materyalleri, kanunen ellerinde bulundurmak zorunda olmadıkça, silmeli veya yok etmelidirler.

3. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Link verdiğimiz web siteleri Amway’in kontrolünde olmayabilir. Amway, üçüncü parti web siteleri tarafından sağlanan bilgiler ve materyallerden dolayı sorumlu veya yükümlü tutulamaz. Bu tarz web sitelerini kullanmadan ve bu sitelerde veya bu siteler aracılığıyla kişisel veri ya da herhangi bir bilgiyi sunmadan önce, tüm üçüncü parti web sitelerinin gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

4. Diğer Web Sitelerinden Web Sitesi’ne Bağlantılar

Üçüncü parti web sitelerinden adresine link eklemeden önce Amway’in yazılı izninin alınması gerekmektedir. Başka sitelerden link sağlamak isterseniz, lütfen bizimle.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi

Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, ne Amway ne de iştirakleri, Web Sitesi’ni veya içeriğini kullanmanız veya ona veya içeriğine erişiminizden, onu veya içeriğini kullanamamanız, ona erişememenizden kaynaklanan veya onunla bağlantılı olan doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde oluşan diğer zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; mala gelen zararlardan, kullanım kaybından, iş kaybından, ekonomik kayıptan, veri kaybından veya kar kaybından sorumlu tutulamazlar. Amway bu Web Sitesi’nde sağlanan bilgi ve materyallerin doğruluğunu sağlamak için makul çabayı gösterecektir. Ancak, Amway bütün bilgi ve materyallerin doğruluğunu garanti edemez ve bu Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir bilgi veya materyalin doğruluğu, bütünlüğü veya orijinalliği hakkında herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmemektedir. Ayrıca Web Sitesi’nin faaliyetinin kesintisiz veya hatasız olacağını veya bu Web Sitesi’nin virüssüz veya donanım veya yazılıma zararlı olabilecek diğer öğelerden arınmış olduğunu ve Web Sitesi’nin kullanabileceğiniz donanım veya yazılımlarla uyumlu olacağını ve Web Sitesi’nin her zaman veya belirli bir zamanda erişebilir olacağını garanti etmemektedir. Bu Web Sitesi’nin Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya bu Web Sitesi’ni kullanmanız nedeniyle doğan tüm sorumluluk veya zarardan Amway’i ve iştiraklerini muaf tutmayı, korumayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

6. Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın İhlal Edilmesi Nedeniyle Amway Web Sitesi’ne Erişimin Sınırlandırılması veya Engellenmesi

Web Sitesi Kullanım Koşulları ihlal edildiği, özellikle Web Sitesi veya Web Sitesi’nin münferit unsurları amaçlanılan kullanımlarından farklı bir şekilde kullanıldığı takdirde, Web Sitesi’ne erişim sınırlandırılabilir veya engellenebilir. Amway, Web Sitesi’ni ve içeriğini her zaman ve herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen değiştirme, engelleme veya durdurma hakkını saklı tutar.

7. Bölünebilirlik Maddesi

Eğer Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın hükümlerinden birisi geçersiz ise veya mahkeme tarafından geçersiz ilan edilir ise, söz konusu durum geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

8. Hukukun, Görevin ve Yetkinin Seçimi

Web Sitesi kullanımı ve işbu Web Sitesi Kullanım Kuralları Türk kanunlarına tabidir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, Türk mahkemeleri, Web Sitesi’nden veya Web Sitesi Kullanma Kuralları’ndan kaynaklanan veya bununla bağlantısı olan tüm uyuşmazlıklarda münhasır görev ve yetkiye sahiptir.